Småbådsfiskeri

Småbådsfiskeri i Frederikshavn og omegn kan være ganske givende.

Småbådsfiskeri i Frederikshavn og omegn, kan både være varierende og spændende. Og alt afhængigt af hvad man fisker efter, også udfordrende.

Det er blandt andet muligt at dørge efter havørreder, makrel og havbars. Man kan også ligge for anker og kastefiske fra båden, over områdets tangbælter og stenrev.

Nogle småbådsfiskere går efter områdets store bestand af fladfisk, ofte ved at drivfiske, med sandorm eller børsteorm henover bunden.

En fjerde mulighed er, at sejle ud over dybere vand og fiske efter evt. sild og makrel. Dette med silde- eller makrelforfang. Fiskeriet kan foregå ganske simpelt ved, at lade forfanget evt. belastet med et lod eller et blink, falde ned i dybet. Derefter gives der liv til forfanget ved, at rykke enten langsomt eller hurtigt op og ned i stangen.

Slæbesteder

Disse havne havne har slæbesteder man kan købe sig adgang til:

  • Sæby Havn
  • Frederikshavn Marina
  • Rønnerhavnen
  • Strandby Havn
  • Ålbæk Havn

Gode fiskepladser til småbådsfiskeri

Hirsholmene

Danmarks nordligste øer, Hirsholmene, kan findes godt 7 km. nordøst for Frederikshavn. Der er tale om Græsholm, Deget, Hirsholm, Kølpen og Tyvholm.

Omkring øerne kan man fange havørreder, havbars, hornfisk og makrel. Der er fladfisk stort set overalt i området omkring øerne. Herunder også pighvar. Øerne gemmer om sommeren også på en anden spændende fiskeart, nemlig multen.

Guldkysten

Guldkysten, er det lystfiskere kalder kyststrækningen imellem Sæby og Frederikshavn. I området fanges hovedsageligt havørreder og hornfisk. Men sommetider trækker også havbarsen forbi her.

De mange tangbælter og stenrev langs strækningen, kan kastes til fra båden. Det er en fordel at ligge for anker hvert sted man vil fiske, for at få det hele med og for at fiske området systematisk af.

Simons Rev

Simons Rev, er at finde ud for møllerne ved Frederikshavn Havns nordlige del. Man kan sejle dertil fra Frederikshavn Marina og mod nord eller fra Rønnerhavnen og mod syd.

Det kan være en god ide at ligge for anker og kaste ind over revet. Både havørreder, havbars og hornfisk kan fanges ved Simons Rev.

Øst for Rønnerhavnen

Sejler man ud fra Rønnerhavnen og derefter mod øst, er der flere steder hvor man kan drivfiske efter fladfisk. Led efter områder med ren sandbund. Det er også en mulighed at dørge efter havørreder. Her er det oftest mest fangstgivende, at sejle mod Simons rev mod syd.

Makrelfiskeri fra båd

Makrellerne kan fanges i både dybt og lavt vand. Men da de flytter sig hele tiden og gerne svømmer i de åbne vandmasser, er det ofte svært at regne ud hvor præcist man skal fiske. Her må man derfor prøve sig frem, evt. give hvert område 5-10 minutter og sker der ikke noget, sejle videre og forsøge sig et andet sted.

Småbådsfiskeri og sikkerhed

Husk endelig redningsveste til alle ombord. Strømmen kan flere steder være enormt stærk og kølige strømme kan også pludseligt forekomme, selv under de varmere sommerdage.

Man kan læse sig til langt flere tips og regler indenfor Småbådsfiskeri i dette link: Klik her…

Andre nævneværdige områder.

Udfor både Ålbæk Havn og Strandby havn, er der flere gode områder til fangst af makrel, men også til drivfiskeri efter fladfisk, samt dørgning efter havørreder. Man kan egentlig sige, at helt nede fra Voerså og op til Grenen, er der flere fiskepladser end man kan nå at besøge på 5-10 år. Mulighederne er mange og man behøver ikke altid at gå efter den “officielle opskrift”, men kan sagtens finde sine egne områder med fisk.

Mulighederne for lystfiskeri og småbådsfiskeri i Frederikshavn og omegn er tæt på uendelige. Toppen af Danmark er enorm.

Jari P.


Har du båden eller jollen med til Frederikshavn og omegn og gerne vil blive et par dage? Se overnatningssteder, som meget gerne tager imod lystfiskere her: Overnatning i Nordjylland…