Strandby Havn

Strandby Havn er fuld af forskellige fiskearter man kan fange med en fiskestang.

I og omkring Strandby Havn, er fiskeriet både alsidigt og let tilgængeligt. Det er muligt at fiske i det meste af havnen, samt ude fra ydermolerne. Fiskeriet er godt året rundt, men sommersæsonen byder på flere fiskearter end både, efterår, vinter og forår. Vinteren byder i bund og grund kun på udmærket fiskeri efter fladfisk. Oftest fra sydmolen.

På grund af Elling Å, som løber ud få kilometer syd for Strandby Havn, er der ofte havørreder i området omkring havnen. Det er fordi, at stenmolerne i og for sig, er det første rev og samlingspunkt for byttedyr og fisk, som de møder på deres vej mod nord fra å-udløbet.

Fiskearter

  • Skrubbe: Året rundt.
  • Rødspætte: Året rundt. Topmåneder – maj-september.
  • Ål: Maj-september.
  • Fjæsing: Juni-september.
  • Hornfisk: Fra ca. maj og frem til ca. oktober.
  • Makrel: August til ca. midt september.
  • Ålekvabbe: Året rundt. Topmåneder: Maj-september.
  • Havørred: Fra ca. marts-oktober. Se havørredpladser: Klik her…

Anbefalede agn til Strandby Havn

Havørred: Havørrederne ved Strandby Havn, fanges oftest fra sydmolen. (Fra den yderste sydlige del af havnen) Her kastes ud over tangbælterne og ud over revlerne mod øst og syd.
Brug gerne blink eller gennemløbsblink, som ligner tobis, brisling og sild.

Skrubbe og rødspætte: Sildestrimler, stykker/strimler af brisling eller tobis, samt børsteorm eller sandorm. Brug evt. et klassisk forfang med 2 kroge eller fisk aktivt hen over bunden, med et forfang lavet til dette.

Hornfisk: Sildestrimler, hele/halve eller stykker af tobis, stykker/strimler af brisling eller hele rejer. Brug en prop. Også blink i alle former og farver kan benyttes til fangst af hornfisk ved Sæby Havn.

Makrel: Et klassisk makrelforfang er ganske givende. Her kan man bruge et blink eller et lod for enden. Fiskeri med prop og sildestykker, hele/halve eller stykker af tobis, samt brisling, er uhyre effektivt inde i Strandby Havn.

Ål og ålekvabber: Skumringstiden, samt når mørket er faldet på, er den bedste tid. Brug gerne alm. regnorm, børsteorm eller små stykker sild eller brisling. Fisk nede ved bunden. Ålene kan fanges inde i havnen og lige udenfor, tæt op ad stenmolen. Fisk ved alle broer, nedenfor kajen, ved molestenene, samt ved hver pæl i vandet.

Fjæsing: Denne giftige, men velsmagende fisk, er altædende. Den kan fanges med alle de ovenstående agn til alle nævnte fisk.

Læs om mindstemål på saltvandsfisk i dette link: Mindstemål…