Frederikshavn Havn

Frederikshavn Havn

Frederikshavn Havn har flere moler hvortil lystfiskere har adgang. Den nye mole er et stort hit og er da også den mole i Frederikshavn og omegn, hvor man kan fange flest fiskearter fra.

Inde i havnens mange bassiner, som varierer i dybde og størrelse, kan både multer, makrel, sild, torsk og sej m.fl. fanges og der kan til tider være mange af dem.

Det er muligt at fange fisk i havnen året rundt.

Fiskearter

 • Skrubbe: Året rundt.
 • Rødspætte: Året rundt. Topmåneder – maj-september.
 • Ål: Maj-september.
 • Fjæsing: Juni-september.
 • Hornfisk: Fra ca. maj og frem til ca. oktober.
 • Sild: Fra marts til maj. Topmåned: April.
 • Makrel: August til ca. midt september.
 • Ålekvabbe: Året rundt. Topmåneder: Maj-september.
 • Havørred: Fra ca. marts-oktober.
 • Torsk: Året rundt. Topmåneder juli-september.
 • Sej: Året rundt. Topmåneder: Juli til september samt november til februar.
 • Havbars: Juli til september.
 • Multe: Fra maj til september.

Anbefalede agn til Frederikshavn Havn

Skrubbe og rødspætte: Sildestrimler, stykker/strimler af brisling eller tobis, samt børsteorm eller sandorm. Brug evt. et klassisk forfang med 2 kroge eller fisk aktivt hen over bunden, med et forfang lavet til dette.

Ål og ålekvabber: Skumringstiden, samt når mørket er faldet på, er den bedste tid. Brug gerne alm. regnorm, børsteorm eller små stykker sild eller brisling. Fisk nede ved bunden. Ålene fanges oftest tæt op ad stenmolerne.

Hornfisk: Sildestrimler, hele/halve eller stykker af tobis, stykker/strimler af brisling eller hele rejer. Brug en prop. Også blink i alle former og farver kan benyttes til fangst af hornfisk i Frederikshavn Havn.

Makrel: Et klassisk makrelforfang er ganske givtigt. Her kan man bruge et blink eller et lod for enden. Fiskeri med prop og sildestykker, hele/halve eller stykker af tobis, samt brisling, er ofte fangstgivende i havnen.

Havørred: Havørrederne i Frederikshavn Havn fanges oftest ved et tilfælde under fiskeri efter makrel eller evt. hornfisk. Men man kan gå mere specifikt efter de sølvblanke ørreder langs stenene ved den nye mole. Læs mere om den her: Den nye mole…

Blink i sølv, sølv/blå, grøn/hvid er at foretrække til fangst af havørreder i havnen. Er vandet en smule grumset, kan blink med gul kombineret med grøn være en god joker.

Sild: Sildeforfang med et lod eller et blink i enden er vejen frem. Fisk gerne dybt.

Torsk og sej: Torsk og sej kan fanges med blink, jigs, makrelforfang, alm. forfang med sildestykker eller stykker af tobis eller brisling, samt børsteorm eller sandorm. De to arter kan fanges nær bunden, samt langs stenene ved molerne eller nedenfor en af Frederikshavn Havns kaje.

Havbars: Det bedste agnvalg til fangst af havbars er blink i sølv eller sølv/blå. Her skal gerne fiskes langs molens mange sten på ydersiden af havnen.

Multe: Fisk langs molestenene på ydersiden af den nye mole, samt langs stenene inde i det lavvandede bassin ved Oliepieren for enden af vejen Langerak. Brug evt. et tyndt penneflåd og et stykke brød. Brug gerne en lille enkeltkrog og et meget lidt synligt flåd. Fluefiskeren kan bruge grønne fluer hvor, når i vandet, krogen på fluen vender opad (omvendt).

Multen har en stor overlæbe, som er langt nemmere at kroge denne smukke og stærke fisk i.

Fjæsing: Denne giftige, men velsmagende fisk, er altædende. Den kan fanges med alle de ovenstående agn til alle nævnte fisk. (Multen undtaget)

Læs også om mindstemål på de saltvandsfisk der kan fanges: Klik her…