Guldkysten

Guldkysten

Guldkysten er indbegrebet af en desideret fabelagtig havørredplads. Her fanges hvert år enorme ørreder fra 6-8 kg. og til tider er der så mange fisk inde, at ordet bonanza kommer nærmest oplevelsen.
Men desværre er den også særdeles besværlig at affiske og mindst ligeså ustabil.

For de lystfiskere som vover sig ud på denne plads, anbefaler jeg klart en vadestav/støttestav. Staven fungerer som hjælp til at finde huller før man falder i dem og finde stenene, før man falder over dem. Denne undersøiske verden, med sten, små og store badekar samt højtstående tangbælter, må være tæt på den mest spændende bund jeg nogensinde har fisket over. Måske også den mest skræmmende.

Pladsen ændrer sig dog årligt. Mere sand kommer til. Måske fra de mange udgravninger i forhold til etableringen af den nye havn.

Vand og bundforhold

Det ene øjeblik vader man mellem store sten, som går op til over knæene, i det andet, i en tangskov så tæt, at kun fisk kan komme igennem. Huller er gemt hist og pist tangskoven. Nogle huller kan man ane, andre træder man i, typisk i forsøget på at undgå det, at banke knæet ind i en stor sten, også gemt i skoven af finurlige grønne vandplanter.

Muslinger og stenrev dukker op, derefter en sandbanke og så et tangbælte. Diverstiteten er slående.
Småsten og sand veksler mellem hinanden og man har en fornemmelse af, at alt hvad beskrives kan, om top-kriterierne for en god havørredplads, er smidt eller lagt ned på denne strækning. Men ikke til fordel for lystfiskeren.

Guldkysten virker reelt set kun som fiskenes strækning. Havørredens, hornfiskens og havbarsens strækning. En strækning hvor kun skabninger med finner og sølvskæl, drager fordel af dette mesterstykke af et natur-design.


Læs mere om fiskearten havbars og lystfiskeriet efter den her: Havbars…


Fortvivl ikke!
For dig som elsker en udfordring, dig som giver sig tid til at affiske grundigt og dig som gerne “ofrer sig” for chancen for den helt store fisk, er Guldkysten noget af det bedste og mest alsidige Danmark har at byde på.

Obs:
Ved kraftig vind fra syd, nord eller øst, anbefaler jeg ikke at besøge denne plads. Store bølger og meget grumset vand, umuliggør fiskeriet og det at vade deri. Vindstille dage og dage hvor vandet er mindre grumset eller helt klart, er alfa og omega  – og klart at foretrække på denne strækning.

Guldkysten strækker sig ca 1 km. sydpå, fra Næsset 2, 9900 Frederikshavn.

Årstider – fiskearter ved Guldkysten – Frederikshavn/Sæby

Ved Guldkysten kan man fange havørred, havbars og hornfisk. Der er også en del fladfisk på strækningen, men bundforholdene generelt gør det svært at fange dem.

Havørred: Havørreden kan fanges fra ca. april og helt frem til ca. midt oktober. Mindstemål 40 cm.

Havbars: Havbarsen ankommer typisk i stimer henunder sommeren, og generelt er det havbars lige under mindstemålet man fanger her.
Mindstemål: 42 cm. Ingen fredningstider.

Hornfisk: Hornfisken kan fanges fra starten af maj og helt frem til slutningen af august.
Intet mindstemål og ingen fredningstider.

Fangstmetoder:

Havørred: Guldkysten ved Frederikshavn/Sæby, egner sig både til fluefiskeren, som effektivt affisker hver en meter af den indre del af strækningen, og til spinnefiskeren, der ynder at gå med bombardaflåd og flue, eller et blink for enden af linen.
Det er vigtigt at man er klar over, at havørrderne både kan fanges helt inde på det lave vand, såvel som langt ude, så langt ude som man kan kaste.
Tobis og sildeblink, kystwoblere eller gennemløbsblink er at foretrække og klar de mest givende, men også blink med lyserøde nuancer, kan være ret givende her. Fisk kun med blink der går højt i vandet, d.v.s. lette blink, træ-kystwoblere eller brede blink, grundet de store sten i vandet, samt det højtstående tang.
Hertil skal dog tilføjes. at blink i guldfarve, kombineret med fiskeri i solskin og klart vand, kan være uhyre effektivt. Det er og ikke sikkert, at det er af den grund navnet, Guldkysten, opstod, men hvem ved…
Flydende bombardaflåd er den eneste mulighed, samt flydeline til fluefiskeren.
Bruger gerne diverse former for rejefluer. Der er enormt mange rejer i området. Derudover er tobisfluer også ganske glimrende til fiskeriet langs strækningen.

Havbars: Kobber, sølv eller guldblink er nummer ét til havbarsen her. For det meste fanges de langt ude i kastet. D.v.s. 100 meter og længere ude fra “strandkanten”. Husk at de første 20-40 meter, er mulige at nå ud i waders, så kastet i realiteten “kun” skal 60-70 meter ud. (alt afhægigt af hvor man er på strækningen.)

Hornfisk: Hornfiskene er overalt i området i sæsonen. De kan fanges helt inde på 10 cm. vand og hugger på alt der lander foran dem.
Der er ingen grund til at bruge andet endegrej/fiskegrej, end det man bruger til havbars eller havørred på Guldkysten. Hornfiskene og de 2 andre fiskearter nævnt i denne guide til fiskeriet på strækningen, er inde i området for at indtage de samme fødeemner.

Fiskegrej til fiskeri på denne fiskeplads, kan købes kun 3 km. væk hos: – link: Jagt og Fiskeri Frederikshavn…

Knæk og bræk med fiskeriet på Guldkysten Frederikshavn/Sæby.

/Jari – Lystfiskeri Frederikshavn.


Læs mere om endnu en mulighed for at fange havørreder i Frederikshavn og omegn: Strandby…