Strandby

Strandby lystfiskeri efter havørred.

Strandby har en spændende havn og spændende kyststrækninger, når det kommer til molefiskeri og kystfiskeri efter havørreder. Ørrederne kan fanges fra både syd- og nordmolen. Sydmolen er mest stabil fangstmæssigt. Man kan også vælge at vadefiske langs stranden, både mod syd og nord. Man skal være opmærksom på, at der er et fredningsbælte ved Elling Å ca. 1,5-2 km. syd for havnen. Læs mere om det her: Fredningsbælter…

Der er også dage hvor havørrederne er inde i havnen, ofte i “bassinet” ved ud/indsejlingen, samt i starten af det nordlige bassin.

Sommersæsonen er at foretrække. Man kan sige den bedste tid ligger fra maj til og med september.

2 minutters kørsel fra Strandby, ligger en anden spændende kystplads, nemlig Rugholmen. Denne kystplads er populær og med god grund. Der kan man både fange havørreder og til tider havbars: Læs mere…

Hvordan fanges havørrederne ved Strandby?

De bedste agn til havørrederne er blink. Gerne i farver som ligner sild eller tobis. Dvs. Sølv, sølv/blå, sølv/blå/sort, hvid/grøn, hvid/blå, sølv/grøn osv..

Grunden til at kystwoblere ikke altid er så effektive her, kan man kun gætte sig til, En teori kunne være, at de mange fødeemner/byttefisk, som er i sommersæsonen, alle er livlige og det er en kystwobler ikke. Men der er mange ting der taler imod den teori. Mange andre steder i landet er der de samme fødeemner, men der virker kystwoblere ganske fortrinligt. Havørreder gør som havørreder gør – og det er ikke altid vi kan regne ud hvorfor.

Her kommer en anden god fangstmetode til kystfiskeriet efter havørreder i og omkring Strandby Havn, som heller ikke får det ovenstående til at give mening. En prop og en brisling, syntes også at kunne få ørrederne i hughumør. Denne fangstmetode fungerer bedst eller er mest givende i aftenskumringen, samt de dage hvor vandet er en anelse grumset.

Parkering ved sydmolen: Klik her…

Parkering ved nordmolen: Klik her…

Jari P.


Du kan læse meget mere om lystfiskeri i Strandby og Strandby Havn her: Havnen…