Sæby Havn

Sæby Havn er glimrende til at dyrke lystfiskeri fra.

Sæby Havn er noget ganske specielt, når det kommer til lystfiskeri. Bl.a. på grund af Sæby Å, som løber ud lige nord for havnen, er der mulighed for fangst af både havørreder og laks. Dette når man fisker fra den sydlige mole.

Placeringen af å-udløbet er grunden til, at der ikke må fiskes andre steder i havnen. Et fredningsbælte dækker både inde i havnen, samt til og med nordmolen. Se et kort med fredningsbæltet i dette link – skriv Sæby i søgefeltet: Klik her…

Fiskearter

  • Skrubbe: Året rundt.
  • Rødspætte: Året rundt. Topmåneder – maj-september.
  • Ål: Maj-september.
  • Fjæsing: Juni-september.
  • Hornfisk: Fra ca. maj og frem til ca. oktober.
  • Makrel: August til ca. midt september.
  • Ålekvabbe: Året rundt. Topmåneder: Maj-september.
  • Havørred: Fra ca. marts-oktober.
  • Laks: Fra ca. marts-oktober. Man skal dog ikke forvente at fange en laks fra Sæby Havn. Oftest fanges de i Sæby Å, men muligheden for at fange dem fra sydmolen på vej ind eller ud af åen er tilstede.

Anbefalede agn til Sæby Havn

Havørred: Der er 2 metoder som går igen, når havørrederne ved Sæby Havn fanges. Den ene er hele tobis, som er påsat en enkelt- eller trekrog. Tobisen fiskes med et flåd eller en prop ca. 1-1,5 meter under overfladen. I ca. 95% af tilfældene fanges havørrederne med den metode, lige ved ud/indsejlingen til havnen.

Metoden, som giver klart flest havørreder, er fiskeri med blink. De lokale bruger gerne sølvblink med orange/gul farve “på toppen” af blinket. Derfor fanges der også en del med netop den farvekombination.

Havørrederne kan også fanges med blink, som i både form og farve, ligner sild eller tobis.

Skrubbe og rødspætte: Sildestrimler, stykker/strimler af brisling eller tobis, samt børsteorm eller sandorm. Brug evt. et klassisk forfang med 2 kroge eller fisk aktivt hen over bunden, med et forfang lavet til dette.

Hornfisk: Sildestrimler, hele/halve eller stykker af tobis, stykker/strimler af brisling eller hele rejer. Brug en prop. Også blink i alle former og farver kan benyttes til fangst af hornfisk ved Sæby Havn.

Makrel: Et makrelforfang er ganske givtigt. Her kan man bruge et blink eller et lod for enden. Også fiskeri med prop og sildestykker, hele/halve eller stykker af tobis eller brisling er effektivt.

Ål og ålekvabber: Skumringstiden, samt når mørket er faldet på, er den bedste tid. Brug gerne helt almindelige regnorm eller små stykker sild eller brisling. Fisk nede ved bunden, uanset hvor der fiskes fra sydmolen.

Fjæsing: Denne giftige, men velsmagende fisk, er altædende. Den kan fanges med alle de ovenstående agn til alle nævnte fisk.

Laks: I og for sig, kan der fanges laks med alt der benyttes til de ovenstående arter. Og da man ikke decideret kan fiske efter laksene, fordi der ikke er mange, og de derfor vil ende som en sjælden bifangst, kan man kun håbe sig frem til en –  via. det man fisker med, efter en eller flere af de andre fiskearter ved Sæby Havn.


Læs mere om mulighederne for, at fange havørreder i Frederikshavn og omegn i denne artikel: Klik her…