Kystfiskeri efter havørreder i Frederikshavn og omegn

Kystfiskeri efter havørreder i Frederikshavn og omegn kan være særdeles givende.

Når man taler om kystfiskeri efter havørreder i Frederikshavn og omegn, er det ofte Guldkysten der nævnes. Kyststrækningen imellem Frederikshavn og Sæby.

Der er da heller ingen tvivl om, at strækningen også er et af områdets absolut bedste og mest fangstgivende, men der er også andre fiskepladser, hvor havørrederne er både store og mange.

Den nordøstlige del af Nordjylland, byder på spændende strande med stenrev, tangbælter og bølgebrydere, som alt sammen tiltrækker havørredernes fødeemner og dermed også havørrederne selv. Hvert år fanges blanke ørreder over 6-8 kg. disse steder…

Hvor og hvornår det er bedst at fange dem, deles i denne artikel.

Som kystfisker er man ofte iført waders, hvilket også kan være nødvendigt, når en del af de nordjyske kystpladser besøges. Men ikke ved alle. Både strande og havne gør det flere steder muligt, at fiske fra land kun iført sandaler og shorts, hvis det er det man vil.

Frederikshavn og omegn er på mange måder et fiskemekka, som først nu er ved at blive opdaget af resten af Danmark.

Guldkysten – havørredens standplads

Denne plads er uden tvivl et af Frederikshavn-områdets bedste fiskepladser, når der skal fanges havørreder. Det er dog sådan, at ligesom alle andre fiskepladser på østkysten, så er denne strækning bedst at affiske når vandet er klart. Det er der 2 grunde til. Den ene er den i forvejen ufremkommelige bund. Huller, store sten, glatte sten og tangplanter skal forceres. Dette er en tand sværere, når man ikke kan se noget som helst i vandet. Den anden grund er, at havørrederne gerne trækker ud og jager andre steder, hvor der er klarere eller helt klart vand.

Der er en lille undtagelse i forbindelse med kystfiskeri efter havørreder langs Guldkysten. Semi-klart vand er ofte ingen hindring. Man kan sige, at semi-klart vand er, når for eksempel et blink kan ses godt 50 cm. nede i vandet. Under de forhold kan havørrederne godt finde på at jage helt inde, tæt under land, “i ly af mørket”.

Læs mere om denne fiskeplads, hvor man parkerer, samt hvilke agn der er givtige til havørrederne på pladsen: Klik her…

Simons Rev

Dette kendte og spændende rev, har en del havørreder på samvittigheden. Også ørreder i 8 kg.´s klassen. I normal- eller lav vandstand, kan man komme ud på den inderste del af revet at stå, for at kaste ud over en større del af dette. Waders er en nødvendighed, hvis man vil det.

Den inderste del, kan affiskes fra stenene langs kanten. Kystfiskeri efter havørreder ved Simons rev, er klart bedst hen under aften. Dog kan morgenen også være givende, samt dagtimerne, når der er højvande.

Læs mere om denne fiskeplads, hvor man parkerer, samt hvilke agn der er givtige til havørrederne på pladsen: Klik her…

Strandby Havn Syd

Fra sydmolen i Strandby Havn, er der ofte havørrreder at fange. Selvom der ikke er tale om decideret kystfiskeri her, så er denne fiskeplads værd at nævne. Elling Å, løber ud få kilometer fra havnens sydside, og flere fisk trækker derfor ofte forbi havnen, både forår, sommer og efterår.

Det lækre ved denne fiskeplads i Strandby er, at man kan fange havørreder fra tidlig morgen til sen aften. Havørrederne hugger ligeså gerne midt på dagen, som de gør det, morgen og aften. Da sydmolen består af sten, kan man stå tørskoet med evt. hele familien og fiske. Bi-fangster af både makrel og hornfisk, er ganske normalt her. Makrel, dog oftest henunder aften og i skumringen.

Læs mere om denne fiskeplads, hvor man parkerer, samt hvilke agn der er givtige til havørrederne på pladsen: Klik her…

Rugholmen

I Nordjylland, nord for Limfjorden, er der ikke mange fiskepladser til fangst af havørreder. For dem som kommer fra Limfjorden eller syd for, virker det en anelse besynderligt, at køre ud til en fiskeplads som denne. Rugholmen er en lille kystplads, med en rev bestående af tang og sten, og det er tilladt at sige, at det ikke ser ud af meget. Men i et område fuld af sandbund så langt øjet rækker, så giver det i høj grad mening at havørrederne samles her. Man kan sige man kan dyrke kystfiskeri efter havørreder ved Rugholmen morgen middag og aften, men om sommeren er der klart bedst, morgen og aften. Forår og efterår, kan byde på godt fiskeri i løbet af hele dagen.

Man kan ved alm. vandstand og ved lavvande, nøjes med skridt-støvler. Ellers er waders at foretrække for at gå ude ved revet, samt på det.

Læs mere om denne fiskeplads, hvor man parkerer, samt hvilke agn der er givtige til havørrederne på pladsen: Klik her…

Kystfiskeri efter havørreder – fredningsbælter

Obs. Det er vigtigt før man tager ud for at fiske efter havørreder fra kysten, at man er opmærksom på, hvor der er fredningsbælter. Fredningsbælterne tager udgangspunkt i å- eller bæk-udløb. Se fredningsbælter her. Klik på linket – Oversigt over fredningsbælter – og skriv området du vil fiske i, i søgefeltet. Klik her…

Jari P.